Η επιστολή του Einstein στον Roosevelt που φημολογείται πως επιτάχυνε τη δημιουργία της Ατομικής βόμβας.

FD. Roosevelt

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Λευκός Οίκος
Washington, D.C.

Κύριε:

Κάποιες πρόσφατες εργασίες των Ε. Fermi και L. Szilard, η οποίες έχουν κοινοποιηθεί στον υποφαινόμενο χειρογράφως, με οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρέπει να αναμένουμε ότι το στοιχείο Ουράνιο μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα και σημαντική πηγή ενέργειας στο άμεσο μέλλον. Ορισμένες πτυχές της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να απαιτούν την επαγρύπνηση και ενδεχομένως την ταχεία δράση από την πλευρά της Προεδρίας. Πιστεύω, επομένως, πως είναι καθήκον μου να θέσω υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα γεγονότα και συστάσεις.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών είχε διαφανεί από το έργο του Joliot στη Γαλλία, καθώς και των Fermi και Szilard στην Αμερική – ότι είναι δυνατή η δημιουργία μιας πυρηνικής αλυσιδωτής αντιδράσεως σε μια μεγάλη μάζα Ουρανίου, μέσω της οποίας θα εκλυθούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και θα δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες των νέων, παρόμοιων με το Ράδιο, στοιχείων. Τώρα, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον.

Αυτό το νέο φαινόμενο, θα οδηγήσει επίσης στην κατασκευή βομβών, και είναι πιθανό – αν και πολύ λιγότερο σίγουρο – ότι εξαιρετικά ισχυρές βόμβες του τύπου αυτού μπορούν να κατασκευαστούν κατά τον ίδιο τρόπο. Μία και μοναδική βόμβα αυτού του τύπου, μεταφερμένη σε λιμάνι με πλοίο όπου και θα εκραγεί, θα μπορούσε κάλλιστα να καταστρέψει ολόκληρο το λιμάνι μαζί με αρκετή από την περιβάλλουσα περιοχή. Ωστόσο, αυτές οι βόμβες θα μπορούσαν πιθανότατα να αποδειχθούν πολύ βαριές για μεταφορά από αέρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολύ κακής ποιότητας μεταλλεύματα που εμπεριέχουν Ουράνιο κι αυτά υπάρχουν σε μέτριες ποσότητες. Υπάρχουν κάποια καλά μεταλλεύματα στον Καναδά και την πρώην Τσεχοσλοβακία, ενώ η πιο σημαντική πηγή Ουρανίου είναι στο Βελγικό Κονγκό.

Εν όψει αυτής της καταστάσεως, ενδεχομένως να σκεφτείτε πως είναι επιθυμητή κάποιου είδους μόνιμη επαφή μεταξύ της Προεδρίας και της ομάδας των φυσικών που εργάζονται στις αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Αμερική. Ένας πιθανός τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η επαφή, θα μπορούσε να είναι η ανάθεση από πλευράς σας αυτής της αποστολής, σε ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας, που θα μπορούσε ίσως να υπηρετήσει με ανεπίσημη ιδιότητα. Η αποστολή του θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Την προσέγγιση Κυβερνητικών Τομέων, τη συνεχή τους πληροφόρηση σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη, και την προώθηση συστάσεων για την κυβερνητική δράση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της εξασφαλίσεως της παροχής μεταλλεύματος Ουρανίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

β) Την επιτάχυνση της ερευνητικής εργασίας, η οποία επί του παρόντος ασκείται εντός των ορίων των προϋπολογισμών των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων, την παροχή κεφαλαίων όπου απαιτείται, τις επαφές του με ιδιώτες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν εισφορές για το σκοπό αυτό, και ίσως την εξασφάλιση της συνεργασίας βιομηχανικών εργαστηρίων που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Αντιλαμβάνομαι πως Γερμανία έχει διακόψει την πώληση Ουρανίου από τα ορυχεία της Τσεχοσλοβακίας που έχει καταλάβει. Αυτή η διακοπή, θα μπορούσε ίσως να γίνει κατανοητή, υπό το πρίσμα του γεγονότος πως  ο γιος του Γερμανού Υφυπουργού, von Weizsacker, συνδέεται με το  Ινστιτούτο Kaiser-Wilhelm στο Βερολίνο, όπου επαναλαμβάνονται ορισμένες από τις Αμερικανικές εργασίες που σχετίζονται με το Ουράνιο.

Δικός σας πολύ ειλικρινώς

Albert Einstein

για τη μετάφραση: Πετροβούβαλος
Πηγή

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 blogger-facebook:

Δημοσίευση σχολίου