ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ‏

Τί εἶναι αὐτές; Ὑπάρχουν; Καί ποῦ;
Κατ’ ἀρχὰς ἐδῶ, στὴν χώρα μας, ἤδη λειτουργεῖ μία τέτοια βάσις, στὸ στρατιωτικὸν νοσοκομεῖον Θεσσαλονίκης.
Σέ τί θά χρησιμεύσῃ;
Αὐτὸ δὲν θὰ σᾶς τὸ ἀπαντήσω ἐγὼ ἀλλὰ μόνον αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν.

Οἱ βάσεις αὐτὲς ὅμως εἶναι ὑπαρκτές, ἔχουν δυνατότητες νὰ φιλοξενήσουν πολὺ μικρὰ τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στόχος τους εἶναι νὰ διαφυλάξουν τοὺς κρατοῦντες ἀπὸ τὸν …ἀστάθμητον παράγοντα!

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἀστάθμητος παράγων;
Χμμμ…
Ἐδῶ μᾶς θέλω.
Ἀστάθμητος παράγων εἶναι αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχουν ὑπολογίσει καὶ ποὺ φοβοῦνται. Ἤ αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ ἔχουν ὑπολογίσει καὶ ἐπίσης φοβοῦνται.
Τὸ τὶ ἀκριβῶς θὰ συμβῇ εἶναι ἄγνωστον σὲ ἐμὰς τοὺς κοινοὺς θνητούς.
Εἶναι ὅμως πασιφανὲς τὸ ὅ,τι ἀδυνατοῦν νὰ κρατήσουν ἐκεῖ μέσα ἐπ’ ἀόριστον τοὺς ἐκλεκτούς τους.
Καὶ φυσικὰ εἶναι πασιφανὲς τὸ ὅ,τι θὰ συμβῇ κάτι, σχεδὸν «στιγμιαῖον», ποὺ ὅμως θὰ εἶναι καθοριστικὸν γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Ἡ πληροφορία ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τὸ ταινιάκι ἀφορᾷ στὴν ἀναστροφὴ τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς Γῆς, ποὺ θὰ προκαλοῦσε τεράστιες καταστροφὲς καὶ καταιγίδες πρωτόγνορες γιὰ τὸν πλανήτη.


Ὅμως…
Ὅμως αὐτὸ εἶναι μέρος τῶν δικῶν τους σχεδίων. Ὄχι ἀπαραιτήτως κι αὐτῶν ποὺ θὰ συμβοῦν! Ἤ τοὐλάχιστον ὄχι αὐτῶν ποὺ θὰ συμβοῦν σὲ κάθε τους λεπτομέρεια….

Υ.Γ. Καί πῶς νά ξεχάσω πώς ἤδη ἐπισήμως ἔχουν δεχθῇ μίαν ἐπίθεσι ἀπό ἀκτιβιστές, μέ ἀποτέλεσμα τήν καταστροφή μίας βάσεώς τους;


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 blogger-facebook:

Δημοσίευση σχολίου