Η παραμένετε στην παγίδα ή ξυπνήστε!


Σε μια προσπάθεια να ταξινομηθούν οι πραγματικότητες, κάποιος βρήκε τις έννοιες αντικειμενικός και υποκειμενικός. Ο αντικειμενικός αναφέρεται σε μια πραγματικότητα που είναι έξω από το μυαλό σας, και υποκειμενικός αναφέρεται σε μια πραγματικότητα που είναι μέσα στο μυαλό σας.

Παραδείγματος χάριν, μια καρέκλα στη μέση του δωματίου είναι εξωτερική όψη στο μυαλό σας, έτσι θα εξεταζόταν στην κατηγορία αντικειμενικής πραγματικότητας.

Έχετε συναισθήματα για την καρέκλα και σκέφτεστε ότι είναι όμορφη. Η ιδέα «όμορφη» είναι μέσα στο μυαλό σας. Θεωρείται υποκειμενική πραγματικότητα.

Κανένα πρόβλημα ακόμα,έτσι?

Αντικειμενικός και υποκειμενικός φαινονται να είναι  λογικές κατηγορίες  μέχρι τα στοιχεία που περιέχουν να διασταυρωθούν.

Παραδείγματος χάριν, φανταστείτε ότι κι άλλος  βρίσκει επίσης την καρέκλα στη
μέση του δωματίου για να είναι όμορφη. Η καρέκλα τοποθετείται σε ένα μουσείο και θαυμάζεται από χιλιάδες κριτικούς τέχνης που έρχονται να δουν την όμορφη καρέκλα. Η υποκειμενική ιδέα «όμορφου», εκ συμφωνίας, έχει πάρει το χαρακτηριστικό της αντικειμενικής πραγματικότητας. Και η καρέκλα και η ιδέα "όμορφου " είναι τώρα έξω από το μυαλό σας. 

Ας παρατηρούμε τη ροή της δημιουργίας. Αρχίζει με μια υποκειμενική ιδέα, κερδίζει τη συμφωνία, και καταλήγει ως αντικειμενική ποιότητα. Εάν το σκεφτείτε για λίγο , θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι ένα άλλο επιχείρημα για το αξίωμα : «Όταν ζείτε ενσυνείδητα, η πεποίθηση δημιουργεί την εμπειρία.»

Είναι η ομορφιά πάντα υποκειμενική; Κάποιοι θα απαντήσουν ναι. Γι αυτό ας προχωρήσουμε λίγο παρα πέρα. Υπάρχει «κάτι» στη μέση του δωματίου. Αυτό το  "κάτι" είναι η αντικειμενική πραγματικότητα έξω από το μυαλό σας. Κι άλλοι άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι υπάρχει "κάτι" στη μέση του δωματίου. Μπορούν να το δουν επίσης. Αποφασίζετε να αποκαλέσετε αυτό  το "κάτι"  στη μέση του δωματίου «καρέκλα.»

Η ιδέα «καρέκλα» είναι στο μυαλό σας. Είναι μια υποκειμενική πραγματικότητα. Κάποιος άλλος  μπορεί να  ονομάσει το πράγμα -κάτι στη μέση του δωματίου κάπως διαφορετικά :  « Α! αυτό? αυτό είναι ένα κάθισμα»

Εφ' όσον υπάρχει διαφωνία για το πως θα ονομαστεί  το πράγμα στη μέση του δωματίου, δεν γεννάται θέμα ότι οι ετικέτες είναι υποκειμενικές. Έχετε μια ομάδα που καλεί το πράγμα «κάθισμα» και έχετε μια άλλη ομάδα που καλεί το πράγμα «καρέκλα.» Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Πρέπει να το αφήσουμε ως έχει, αλλά έπειτα κάποιος υποβάλλει την πιό επικίνδυνη ερώτηση: «Ποιο  είναι σωστό?»

«Σωστό» είναι όπως «η ομορφιά»  είναι πάντα υποκειμενικό, σωστά; Χμ... Όχι δε συμφωνούν κάποιοι. Στο στρατόπεδο κάθισμα,  «κάθισμα» είναι σωστό. Στο στρατόπεδο καρέκλα, «καρέκλα» είναι σωστό.

Ας υποθέσουμε ότι αντί της συζήτησης για το κάτι  στη μέση του δωματίου, συζητάτε τις θρησκευτικές ή πνευματικές ή  φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας. Θα το θέλατε εάν κάποιος επισήμανε ότι οι παραπάνω πεποιθήσεις σας είναι υποκειμενικές; Που οδηγεί αυτό? Οδηγεί τους ανθρώπους να υπερασπίζουν τις υποκειμενικές απόψεις τους;

Το στρατόπεδο καρεκλα επιτίθεται στο στρατόπεδο κάθισμα και τους σκοτώνει όλους. Είναι ένας ιερός πόλεμος.
Αφού και ο τελευταίος του στρατοπέδου κάθισμα δολοφονηθεί και αφήσει την τελευταία πνοή του,η ετικέτα για εκείνο το πράγμα στη μέση του δωματίου γίνεται με την ομόφωνη, αντικειμενική συμφωνία, μια καρέκλα.Βλέπετε? Καταλαβαίνετε?

Αυτή η πράξη ρίχνει οποιοδήποτε Φως στη  "σταυροφορία"?

Πόση οργή , πόνος και  χάος έχουν προκληθεί από τους ανθρώπους που προσπαθούν μάταια  να μετατρέψουν μια υποκειμενική άποψη σε αντικειμενική πραγματικότητα; Πόσοι άνθρωποι εξασφαλίζουν την πίστη τους με το να προσπαθούν να πείσουν άλλους;

Συχνά χρησιμοποιούμε : Ζήσε και άσε και τους άλλους να ζήσουν.Φιλοσοφία που δεν επεκτείνεται πάντα  στα σοβαρά θέματα, ή σε εκείνα τα θέματα που αποφασίσαμε να κάνουμε σοβαρά.

Εάν θέλετε να πάτε πιό πέρα  από τη γλώσσα και τις ετικέτες, θα βρείτε τον εαυτό σας να συνδιαλάσεται με  τις αντιλήψεις, τις εντυπώσεις, και τις αίσθησεις-συναισθήματα.

Πρόκειται να κινήσω αυτήν τη σημείωση πέρα από τη διανοητική σας εικασία.

Κοιτάξτε  γύρω σας και οποιοδήποτε /οτιδήποτε βλέπετε, πετάξτε  τις ετικέτες λέξεις μακριά απ' όλους και όλα.

Μπορείτε να το κάνετε. Βγάλτε τις ετικέτες λέξεις από όλα.

Αυτή είναι η σφαίρα των καθαρών μορφών. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν αυτό ως την τελευταία αντικειμενικότητα.
Αλλά παρατηρήστε ότι χρησιμοποιώ ακόμα τη λέξη, « θεωρούν».  Μερικοί άνθρωποι θεωρούν…

«Θεωρώ»  είναι μια υποκειμενική διαδικασία. Έτσι έχετε ακόμα αυτό το μικρό κομμάτι υποκειμενικού ακόμη και σε αυτήν την σφαίρα των καθαρών μορφών. Αυτή η επόμενη δήλωση μπορεί να σας εκπλήξει: Το μικρό κομμάτι υποκειμενικού που δεν μπορεί να αποβληθεί από τη σφαίρα των καθαρών μορφών είναι εσύ.

Είστε υποκειμενικοί; Είναι το «Εγώ Ειμαι» υποκειμενικό; Καλά, δεν είστε ένα αντικείμενο, είστε; Και δεν είστε μια ποιότητα σχετικά με την οποία ο καθένας συμφωνεί.

Ενα βήμα ακόμα και να σκάψουμε λίγο πιο βαθειά , σε αυτό το « εσένα-εγώ». Πάρτε όλες τις ετικέτες λέξεις μακριά από εσένα.  Ακριβώς ! ρίξτε κάθε εκτίμηση ή καθορισμό που έχετε για τον εαυτό-πράγμα σας.

Ο πυρήνας του θέματος είναι ότι είστε πέρα από τη διχοτομία υποκειμενικός και αντικειμενικός. Υπάρχει μια συνειδητοποίηση των διανοητικών μορφών που διαμορφώνονται από τη συνειδητοποίηση.

Μπορεί κάποιος να προχωρήσει περισσότερο?

Η παραίσθηση που διαλύετε είναι ότι η συνειδητοποίηση είναι μέσα στο μυαλό, και ότι  κάτι άλλο είναι εξω από το μυαλό. Αυτό το κάτι εξω από το μυαλό - αντικειμενική πραγματικότητα - εμφανίζεται να είναι ανεξάρτητο από σας. Αλλά είναι εσείς που το  καθιστάτε ανεξάρτητο. Αποφασίζετε υποκειμενικά αυτό που είναι αντικειμενικό.

Εάν παύσετε να χωρίζετε τις έννοιες από τις μορφές, πετάξτε έξω όλους τους ορισμούς και τις άκρες, όλα είναι ένα αδιαφοροποίητο σύνολο. Πετάξτε  έξω το υποκειμενικό «εγώ» και το αντικειμενικό «αυτό» και υπάρχει μόνο μια δυνητική ενέργεια, αυτή της  ενότητας  εν αναμονή να αυτοκαθοριστεί.

Κάποιοι έγραψαν: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος , και ο Λόγος  ήταν με το Θεό, και ο Λόγος  ήταν Θεός. »

Πώς περιήλθατε στην παγίδα μυαλού? Αρχίζει όπως αυτό: καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι είστε το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης αντικειμενικής πραγματικότητας που είναι έξω εκεί και πέρα από τον έλεγχό σας.
Φαντάζεστε τη συνείδηση εμφανιζόμενη από τον κόσμο παρά ο κόσμος εμφανιζόμενος από τη συνείδηση. Ή διατυπωμένο  διαφορετικά, θεωρείτε ότι το υποκειμενικό σας προέκυψε από το αντικειμενικό.

Η ημέρα που θεωρείτε αυτό ,είστε παγιδευμένοι. Αντίο Οντα της Πηγής που είστε. Έχετε τη ροή της δημιουργίας να πηγαίνει με λανθασμένο τρόπο.

Η παγίδα προσπαθεί να σας πείσει ότι οι πεποιθήσεις σας προκαλούνται από την εμπειρία σας. Αρχίζετε να κοιτάζετε στον κόσμο ως αιτία των πεποιθήσεών σας. Είστε παγιδευμένοι.

Κάνετε ψυχοθεραπεία εξετάζοντας το παρελθόν. Ακολουθείτε τις θρησκείες ψάχνοντας τις αμαρτίες και τις αντικοινωνικές επιρροές. Ακολουθείτε τους αναζητητές που ψάχνουν τις προηγούμενες ζωές, την προγενέθλια εμπειρία, και τη γονική κατάχρηση. Και η μόνη άνεση που οποιαδήποτε από αυτές τις προσεγγίσεις προσφέρει είναι ότι σταματάτε και παραδίδεστε στην παγίδα.

Έχετε θυσιάσει το Ολο  για ένα μικροσκοπικό μέρος της ανικανότητας. Έχετε εγκαταλείψει τη δύναμη της απόφασής σας.

Είμαι ευτυχής να σας πω ότι δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι το παρελθόν, και δεν είναι οι γονείς σας που είναι αρμόδιοι για το πώς δοκιμάζετε την πραγματικότητα. Το πεπρωμένο σας δεν διαμορφώνεται από τον αντίκτυπο οποιασδήποτε αντικειμενικής πραγματικότητας  διαμορφώνεται από την ερμηνεία που τοποθετείτε σε εκείνο τον αντιληπτό αντίκτυπο. Είστε αυτό! 'Η παραμένετε  στην παγίδα ή ξυπνήστε!

Avatar Times.Πηγή

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 blogger-facebook:

Δημοσίευση σχολίου